Chương trình Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt

Ngày 8.7.2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học. Chương trình quan tâm đặc biệt đến sự đầu tư vào “lứa tuổi vàng” từ 2 – 12 tuổi, nhất là trẻ từ 2 tuổi vừa rời dòng sữa mẹ thì sữa học đường là nguồn bổ sung dinh dưỡng quan trọng bởi khoa học đã chứng minh ở lứa tuổi này, trẻ phát triển 86% thể chất, chiều cao, trí tuệ của một đời người.

Mục đích của chương trình nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Để chương trình được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đúng quy định của Chính phủ và đạt hiệu quả cao nhất, chương trình cần được xây dựng từ cấp lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Vì vậy, đối với các nhà trường có mong muốn được triển khai chương trình Sữa học đường, sẽ chủ động đề xuất lên cơ quan quản lý là Phòng Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Các phụ huynh có nguyện vọng muốn con mình được tham gia chương trình nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và nâng cao thể lực, trí lực sẽ đăng ký với Nhà trường nơi con em mình theo học.