Hoạt động của tài khoản

Hoạt động của Tài khoản Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt

Cả nước có hàng triệu học sinh mẫu giáo, tiểu học thuộc huyện nghèo, đặc biệt khó khăn.

Cả nước có hàng triệu học sinh thuộc diện nghèo và cận nghèo ở các vùng còn lại.

Những bé thơ đang còm cõi, gầy gò vì ăn uống không đủ chất, đang cần lắm những bát cơm thơm, những ly sữa ngọt để có đủ sức tới trường.

Thấu hiểu thực tế đó, Quyết định 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học đã đặt mục tiêu tới năm 2020, 100% trẻ em huyện nghèo được uống sữa học đường và hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng còn lại. Hành động này nhằm góp phần phát triển tầm vóc, thể chất và trí lực của mọi trẻ em lứa tuổi vàng.

Với sự ra đời của Tài khoản Sữa học đường- Vì Tầm Vóc Việt, mục tiêu này có thể thành hiện thực thông qua hoạt động tài trợ từ nguồn huy động được cho tài khoản. Mức tài trợ được quyết định trên cơ sở phân loại hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình (theo phân loại của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội) với mức dự kiến như sau:

  • Trẻ em trong gia đình thuộc diện nghèo: được hỗ trợ 100% chi phí sản phẩm
  • Trẻ em trong gia đình thuộc diện cận nghèo: được hỗ trợ 50% chi phí sản phẩm
  • Các đối tượng trẻ em còn lại: được hỗ trợ 15% chi phí sản phẩm

Số tiền vận động được sẽ tài trợ chi phí thực hiện Chương trình Sữa học đường quốc gia theo từng tỉnh ngoài phần đóng góp của phụ huynh học sinh và ngân sách tỉnh. Chương trình sẽ được triển khai qua UBND các tỉnh do Bộ Giáo dục & Đào tạo giới thiệu và chỉ định thực hiện. Tập đoàn TH sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật triển khai, và cũng là đơn vị đồng hành cùng chương trình trong các hoạt động truyền thông, kêu gọi, vận động cho Tài khoản Sữa học đường – Vì Tầm Vóc Việt.

Sự hỗ trợ của Tài khoản Sữa học đường – Vì Tầm Vóc  sẽ giúp Chương trình Sữa học đường quốc gia đảm bảo các mục tiêu về công bằng xã hội: tài trợ cho học sinh theo điều kiện kinh tế gia đình để mọi trẻ em đến trường đều được uống sữa. Việc thực hiện thành công chương trình cũng góp phần tạo điều kiện cho trẻ em trong độ tuổi vàng phát triển thể lực, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc và trí lực của người Việt. Đây cũng là thành tựu về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của lao động Việt Nam.