Các bước triển khai

Cách thức phối hợp triển khai giữa Doanh nghiệp cung ứng sữa và nhà trường

1. Các hoạt động giao nhận sữa

a. Các đầu mối giao nhận sữa:

– Nhà trường chỉ định đầu mối phụ trách (đề xuất Phó hiệu trưởng phụ trách đời sống) cung cấp cho TH người phụ trách nhận sữa

– Tập đoàn TH chỉ định đại lý/nhà phân phối trên địa bàn, có nhiệm vụ cung cấp sữa tới tận trường giao cho đầu mối phụ trách.

b. Cách thức giao nhận sữa:

– Sữa được chuyển đến trường 1 tuần/lần đến 1 tháng 1 lần tùy theo đặc điểm khu vực địa lý nhằm đảm bảo số đủ số lượng sữa cho trẻ uống kịp thời và số lượng tồn ở trường là ít nhất, sữa luôn được giám sát chất lượng và bảo quản tốt nhất cho đến khi sử dụng

– Sổ sách giao nhận: Hai bên quản lý Sổ cái giao nhận sữa ghi nhận số lượng, loại hàng, hạn sử dụng, lấy chữ ký của cả 2 bên.

2. Cách thức giám sát, báo cáo:

– Hoạt động theo dõi, giám sát việc giao nhận sữa, triển khai phát sữa tới từng trẻ sẽ do nhà trường thực hiện, đại diện phụ huynh học sinh, nhân viên TH giám sát thực hiện.

– Việc kiểm đếm số lượng cấp phát hàng ngày dựa trên số trẻ đi học thực tế (do giáo viên báo cáo sĩ số). Với các trẻ nghỉ học sẽ có phương án phát sữa bù theo đúng tiêu chuẩn.

– Báo cáo số lượng sữa giao nhận, tình hình sử dụng sữa của trẻ trong tháng sẽ được thực hiện từ ngày 1 tới ngày 5 của tháng tiếp theo