Tài khoản sữa học đường

Giới thiệu về Tài khoản Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt

Ngày 8/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường Quốc gia nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

– Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm:

   + Đóng góp của phụ huynh;

   + Sự hỗ trợ của ngân sách địa phương theo khả năng cân đối;

   + Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

cach-dong-gop

Như vậy, ngoài nguồn lực của phụ huynh học sinh đóng góp, trong bối cảnh Ngân sách nhà nước và ngân sách các địa phương còn hạn hẹp như hiện nay vai trò của Doanh nghiệp và cộng đồng xã hội rất quan trọng. Do đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập Tài khoản Sữa học đường – Vì Tầm Vóc Việt tại ngân hàng Bắc Á, huy động sự đóng góp từ các nguồn lực xã hội của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.. để có kinh phí tài trợ cho chương trình.

Tài khoản Sữa học đường Vì Tầm Vóc Việt là tài khoản từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận hỗ trợ cho những trẻ em mẫu giáo và tiểu học thuộc diện nghèo, cận nghèo được uống sữa tươi học đường.

Các ủng hộ cho Tài khoản được ủy thác quản lý, vận hành qua Quỹ Vì tầm vóc Việt

Để đảm bảo sự minh bạch, toàn bộ các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước sẽ được vận hành với sự đồng thuận của 4 bên.

Thông tin của Tài khoản như sau:

–  Tên tài khoản: Chương trình Sữa học đường –  Vì Tầm Vóc Việt

–  Số tài khoản: 003001060009999

Tài khoản được đặt dưới sự giám sát của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.