Cách thức tham gia

CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Thực hiện theo Quyết định 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Sữa học đường được triển khai tại các trường học và áp dụng với đối tượng thụ hưởng là học sinh thuộc bậc học Mầm non và Tiểu học.

Tuy nhiên, để chương trình được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đúng quy định của Chính phủ và đạt hiệu quả cao nhất, chương trình cần được xây dựng từ cấp lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở chương trình được thống nhất ở cấp tỉnh, chương trình sẽ được triển khai tới các trường học trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

Dưới đây là mô hình triển khai Đề án Sữa học đường từ cấp tỉnh để tham khảo và áp dụng cho tất cả các địa phương:

 

Sodo_cachthucthamgia

 

Như vậy, để có thể tham gia và chương trình Sữa học đường:

  • Đối với nhà trường: Nhà trường có mong muốn được triển khai chương trình Sữa học đường, sẽ chủ động đề xuất lên cơ quan quản lý là Phòng Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Đối với cha mẹ học sinh: Phụ huynh có nguyện vọng muốn con mình được tham gia chương trình Sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và nâng cao thể lực, trí lực sẽ đăng ký với Nhà trường nơi con em mình theo học.