Mô hình thành công Trên thế giới

Chương trình Quốc gia Sữa học đường đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới từ nhiều năm nay, sữa được sử dụng cho các Chương trình Quốc gia Sữa học đường này thường là sữa tươi hoặc sữa tươi bổ sung vi chất dinh dưỡng. Thành công nhất trong khu vực Châu Á là Chương trình Quốc gia Sữa học đường của Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Độ tuổi uống sữa thường từ 5-13 tuổi, có nơi đến 14 tuổi. Việc thực hiện Chương trình Quốc gia Sữa học đường đã giúp trẻ cải thiện dinh dưỡng, tăng chiều cao và các chỉ số chiều cao-cân nặng của trẻ, phát triển tốt về thể lực, phát triển tốt về tinh thần, cải thiện sức khỏe, giảm tỷ lệ mệt mỏi, tăng tỷ lệ đến trường của học sinh.

  • Tại Nhật Bản

Chương trình Sữa học đường quốc gia được triển khai ngay sau thế chiến II (năm 1945). Sau 40 năm, chiều cao trung bình của người Nhật tăng 10cm.

  • Tại Thái Lan

Sau 7 năm triển khai Chương trình Quốc gia Sữa học đường miễn phí cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi chiều cao và thể lực của trẻ em đã được cải thiện một cách rõ rệt, trẻ em tăng được gần 5cm so với chuẩn.

  • Tại Trung Quốc

Sau 5 năm triển khai chương trình thí điểm đã có trên 200 triệu trẻ em Trung Quốc được hưởng lợi từ Chương trình Quốc gia Sữa học đường này. Mỗi ngày 1,93 triệu hộp sữa tươi được phát cho học sinh, chiều cao bình quân của trẻ em Trung Quốc đã tăng 2cm. Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc nhờ vậy cũng phát triển đáng kể.