Liên hệ

Feel free to get in touch with us..

Thông tin liên hệ

 • Chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt

  Email: info@suahocduong.com.vn

  Điện thoại: 1800 545440

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Bộ Y tế

  Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội