Chương trình Sữa học đường trên Thế giới

Chương trình Quốc gia Sữa học đường đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới từ nhiều năm nay. Sữa được sử dụng cho các Chương trình Quốc gia Sữa học đường này thường là sữa tươi hoặc sữa tươi bổ sung vi chất dinh dưỡng. Thành công nhất trong khu vực Châu Á là Chương trình Quốc gia Sữa học đường của Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Độ tuổi uống sữa thường từ 5-13 tuổi, có nơi đến 14 tuổi. Việc thực hiện Chương trình Quốc gia Sữa học đường đã giúp trẻ cải thiện dinh dưỡng, tăng chiều cao và các chỉ số chiều cao – cân nặng của trẻ, phát triển tốt về thể lực, phát triển tốt về tinh thần, cải thiện sức khỏe, giảm tỷ lệ mệt mỏi, tăng tỷ lệ đến trường của học sinh.