[Infographic] Sử dụng phương pháp bàn tay để định lượng khẩu phần ăn chuẩn

Phương pháp bàn tay đã được áp dụng rất phổ biến và hiệu quả trên thế giới để định lượng khẩu phần ăn. Tại sao lại sử dụng bàn tay? Bởi theo các nghiên cứu và thực tế chỉ ra rằng, bàn tay mỗi người đều khác nhau và thay đổi theo độ tuổi. Cũng như cơ thể của mỗi người đều có sự khác biệt và thay đổi như vậy. Chính vì thế, sử dụng bàn tay để định lượng khẩu phần ăn sẽ cho khả năng chính xác tương đối cao, phù hợp với từng người.

PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY-02