Các nước sử dụng sữa tươi cho Sữa học đường

Các nước sử dụng sữa tươi cho Sữa học đường
26/12/2016

Các nước sử dụng sữa tươi cho Sữa học đường

Các mô hình tham khảo về Chương trình Sữa học đường trên thế giới: Anh: Tất cả học sinh...
Xem thêm
Sự cần thiết của quy định tiêu chuẩn Sữa học đường
26/12/2016

Sự cần thiết của quy định tiêu chuẩn Sữa học đường

Cần quy chuẩn quốc gia Sữa học đường Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, đương kim Chủ tịch Hội...
Xem thêm
Tiêu chuẩn về Sữa học đường
25/12/2016

Tiêu chuẩn về Sữa học đường

Tiêu chuẩn về sữa tươi học đường Quyết định số 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải...
Xem thêm