Lộ trình triển khai chương trình Sữa học đường

Lộ trình triển khai chương trình Sữa học đường
21/12/2016

Lộ trình triển khai chương trình Sữa học đường

Với mục tiêu nâng cao thể chất người Việt, bà Thái Hương – người sáng lập TH true Milk...
Xem thêm
Thực trạng xây dựng Đề án Sữa học đường của Bộ Y tế
21/12/2016

Thực trạng xây dựng Đề án Sữa học đường của Bộ Y tế

Cho rằng Sữa học đường là vấn đề “rất cấp bách”, ông Nguyễn Đức Vinh – Phó Vụ trưởng...
Xem thêm